Neptunus - achtste planeet vanaf de Zon


Perihelium 29.6580 AE
Aphelium 30.3273 AE
Siderische omlooptijd 164.77365 jaren
Synodische periode 367.487 dagen
Baansnelheid 5.443 km/s
Equatoriale straal 24764 km
Afplatting 1/58.5
Siderische rotatieduur 16h 06m 36s
Helling equator op baan 27º 52'
Massa (Aarde=1) 17.14775
Gemiddelde dichtheid 1638 kg/m³
Zwaartekracht oppervlakte (Aarde=1) 1.116
Gemiddelde temperatuur 72 K
Bondalbedo 29
Absolute Magnitude V(1,0) -6.87
Semi-diameter equator 34.14"
Magnetisch veld equator 0.133 gauss
Neptunus


Neptunus (Grieks: Poseidon) is de Romeinse god van de zee.
Neptunus is de kleinste van de vier gasplaneten. Zij heeft wel meer massa dan Uranus.
Na de ontdekking van Uranus bleek dat haar baan niet overeen kwam met de wetten van Newton. Daaruit maakte men op dat er nog een planeet moest zijn die de verstoringen veroorzaakte. Adams en Le Verrier voorspelden de juiste positie van de nieuwe planeet en Galle ontdekte in 1846 op exact die positie de nieuwe planeet Neptunus.
Meteen ontstond er een internationale discussie over wie van de twee, Adams of Le Verrier, als eerste de juiste positie van de nieuwe planeet voorspeld had. Uiteindelijk kregen zij beide de eer toebedeeld.
De planeet is tot nog toe pas één keer bezocht en wel door Voyager 2 op 25 augustus 1989. Bijna alles wat we van de planeet weten is afkomstig van die ene passage.
Doordat de baan van Pluto zo excentrisch is, was Neptunus van 1979 tot 1999 tijdelijk de buitenste planeet.
De samenstelling van de planeet komt sterk overeen met die van Uranus. Verschillende vormen van ijs met gesteenten en ongeveer 15% waterstof en een beetje helium. Er is geen duidelijk te onderscheiden kern. De atmosfeer bestaat voornamelijk uit waterstof en helium met een kleine hoeveelheid methaan. Dit methaan absorbeert het rode licht waardoor de planeet haar blauwe kleur krijgt.
Grote Donkere Vlek, diameter gelijk aan die van de Aarde
Op Neptunus kwam Voyager 2 krachtige winden tegen. Hier werden zelfs de snelste van het zonnestelsel gemeten: tot 2000 km/uur!
Tijdens de passage van Voyager 2 was er een Grote Donkere Vlek zichtbaar die half zo groot was als de Grote Rode Vlek van Jupiter maar met dezelfde diameter als de Aarde. De Grote Donkere Vlek beweegt westwaarts met een snelheid van zo'n 300 meter per seconde.
Bij waarnemingen in 1994 door de Hubble Space Telescope bleek de Grote Donkere Vlek niet meer zichtbaar! Bij waarnemingen een paar maanden later was er een nieuwe donkere vlek op het noordelijk halfrond zichtbaar. Hieruit werd geconcludeerd dat de temperatuur van de atmosfeer snel wijzigt, mogelijk door lichte veranderingen in de temperatuurverschillen tussen de top en de bodem van de wolken.

Net als de andere gasplaneten heeft ook Neptunus ringen. Vanaf de Aarde zijn ze slechts gedeeltelijk zichtbaar. De samenstelling is onbekend.
Het magnetisch veld wordt niet opgewekt vanuit de kern maar waarschijnlijk vanuit bewegingen in de buurt van het oppervlak. Dit heeft als gevolg dat het veld een wat eigenaardige oriëntatie heeft.
Neptunus heeft net als Jupiter en Saturnus een interne hittebron met als gevolg dat de planeet tweemaal zoveel energie uit dan ze van de Zon ontvangt.
Neptunus heeft 8 manen waarvan de meeste zijn ontdekt door Voyager 2.
Naam Afstand (x1000km) Straal (km) Ontdekker Jaartal
Naiad 48.23 29 Voyager 2 1989
Thalassa 50.07 40 Voyager 2 1989
Despina 52.53 74 Voyager 2 1989
Galatea 61.95 79 Voyager 2 1989
Larissa 73.55 104x96x89 Voyager 2 1989
Proteus 117.65 218x208x201 Voyager 2 1989
Triton 354.76 1353 Lassell 1846
Nereïde 5513.41 170 Kuiper 1949Versie 1.0.2 - © 2001 Peter van der Wijst.