Mercurius - eerste planeet vanaf de Zon


Perihelium 0.3075 AE
Aphelium 0.4667 AE
Siderische omlooptijd 0.2408518 jaren
Synodische periode 115.877 dagen
Baansnelheid 47.872 km/s
Equatoriale straal 2439.7 km
Afplatting ~0
Siderische rotatieduur 58d 15h 30m 34s
Helling equator op baan 0 0'
Massa (Aarde=1) 0.0552736
Gemiddelde dichtheid 5428 kg/m
Zwaartekracht oppervlakte (Aarde=1) 0.37848
Gemiddelde temperatuur 441 K
Bondalbedo 5.6
Absolute Magnitude V(1,0) -0.36
Semi-diameter equator 3.36"
Magnetisch veld equator 0.0034 gauss
Mercurius


Mercurius is de Romeinse god van de handel, handelaars en reizigers maar oorspronkelijk van de handel in mais. Later werd hij gelijkgesteld aan de Griekse god Hermes, de snelle boodschapper van de goden. Aangezien de planeet het snelst om de Zon beweegt, heeft ze daar waarschijnlijk haar naam aan te danken.
De Grieken hadden twee namen voor de planeet: Apollo voor de morgenster en Hermes als avondster. Ze wisten echter wel dat het hier om dezelfde planeet ging. Heraclitus was er van overtuigd dat Mercurius en Venus om de Zon draaiden en niet om de Aarde.
De planeet heeft een zeer excentrische baan en zijn perihelium verschuift langzaam rond de Zon. Dit wordt precessie genoemd.
In de 19e eeuw werd de baan van Mercurius nauwkeurig bestudeerd. Hierbij liep men tegen onregelmatigheden aan die niet verklaard konden worden met de mechanica van Newton. Men ging er vanuit dat er nog een planeet moest zijn dichter bij de Zon. Men had er ook al een naam voor: Vulcanus.
Uiteindelijk loste de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein het raadsel op. Doordat Mercurius zich zo dicht bij de Zon bevindt zal het licht dat vlak langs de Zon komt enigszins afgebogen worden.
Mercurius is de achtste planeet in grootte. Ze is kleiner dan Ganymedes (maan van Jupiter) en Titan (maan van Saturnus) maar heeft wel meer massa dan Ganymedes.
De planeet draait driemaal om haar as in de tijd dat ze twee keer om de Zon draait. Aangezien het om een binnenplaneet gaat (tussen de Aarde en de Zon in), vertoont ze schijngestalten zoals onze Maan.
De temperatuurvariaties zijn de grootste van het gehele zonnestelsel: van -180 C tot +430 C. Er is geen atmosfeer en ze heeft een klein magneetveld. Ze heeft geen manen.Versie 1.0.1 - 2001 Peter van der Wijst.