Mars - vierde planeet vanaf de Zon


Perihelium 1.3814 AE
Aphelium 1.6661 AE
Siderische omlooptijd 1.8808885 jaren
Synodische periode 779.936 dagen
Baansnelheid 24.129 km/s
Equatoriale straal 3396.9 km
Afplatting 1/167
Siderische rotatieduur 24h 37m 22.7s
Helling equator op baan 25º 12'
Massa (Aarde=1) 0.1074467
Gemiddelde dichtheid 3933 kg/m³
Zwaartekracht oppervlakte (Aarde=1) 0.37889
Gemiddelde temperatuur 210 K
Bondalbedo 16
Absolute Magnitude V(1,0) -1.52
Semi-diameter equator 4.68"
Magnetisch veld equator 0.00065 gauss
Mars


Mars (Grieks: Ares) is de god van de oorlog. Echter voordat Mars bij de Romeinen werd geassocieerd met de Griekse god van de oorlog, was hij de god van de landbouw en vruchtbaarheid. Mars was de zoon van Jupiter en Juno en de vader van Romulus en Remus, stichters van de stad Rome. De Romeinen noemden zichzelf later ook de zonen van Mars.
Het woord "maart" is afgeleid van Mars.
De Griekse god van de oorlog Ares had twee zonen, Deimos (schrik) en Phobos (vrees).
Mars wordt wel de rode planeet genoemd en dat is niet zo vreemd als je er wel eens naar gekeken hebt op een heldere avond.
De planeet spreekt al tijden de verbeelding aan. Science fiction schrijvers als Edgar Rice Burroughs (10 boeken over John Carter) en H.G. Wells (War of the Worlds). Ook in films is het een geliefde verblijfplaats (Total Recall, Red Planet).
Het was Christiaan Huygens die als eerste een kijker richtte op de planeet en zag daar de donkere Syrtis Major. Daarbij ontdekte hij in de late herfst van 1659 dat Mars als een echte wereldbol ronddraait om een (denkbeeldige) as in ongeveer dezelfde tijd als de Aarde (24 uur). Zeven jaar later scherpt J.D. Cassini dat aan tot 24 uur en 40 minuten.
In 1779 deed William Herschel het nog eens over. Door een foutje in zijn uitgangspunt kwam hij niet tot de nauwkeurigheid die 50 jaar later bereikt werd door het duo Beer en Mädler. Zij kwamen uit op 24h 37m 23.7s, slechts een seconde langer dan wat we tegenwoordig weten (zie boven).
Frederik Kaiser, toenmalig directeur van de Leidse Sterrewacht, combineerde een tekening van Huygens uit 1672 met een tekening van hem zelf uit 1872. Daarbij kwam hij uit op een tijd van 24h 37m 22.65s.
Samengestelde foto van Mars gemaakt door de Mars Global Surveyor
In 1877 was Mars in oppositie en aan de hand van vele waarnemingen maakte Giovanni Schiaparelli zijn eerste complete Marskaart. Hierop komen we voor het eerst de canali (vaargeulen) tegen die later voor zoveel ophef zullen zorgen. Verder maakte hij melding van zeeën, meren en eilanden.
Over de hele wereld gingen ook andere astronomen aan de slag om de kanalen te zien maar er was één man die er zijn levenswerk van zou maken: Percival Lowell. Hij bouwde zijn observatorium op Mars Hill bij Flagstaff, Arizona en begon met waarnemingen samen met een aantal assistenten. In 1898 kwam zijn boek Mars uit waarin hij allereerst onderzoekt of het wel zin heeft om op zoek te gaan naar Marsbewoners.
Mars draait in bijna gelijke tijd om zijn as als de Aarde. Zijn hellingsas is ongeveer 25º (Aarde=23,5º) en dus zijn er seizoenen. Er is een atmosfeer en water.
Lowell kwam tot de conclusie dat Mars bewoonbaar is. De kanalen waren nodig om het schaarse water zo optimaal mogelijk te verdelen. Dit wees erop dat er intelligent leven moest zijn.
Inmiddels is Mars al diverse malen bezocht en er is tot nog toe geen leven aangetoond. Wel is het aannemelijk dat Mars een belangrijk doel is voor kolonisatie door de mens buiten de Aarde.


Mars heeft twee manen: Phobos en Deimos. Waarschijnlijk zijn het beide ingevangen planetoïden uit de asteroïdengordel die zich tussen Mars en Jupiter bevindt.
Het zijn de kleinste manen in ons zonnestelsel.
Phobos, grootste maan van Mars
Phobos staat het dichtst bij de planeet en is de grootste van de twee. Door zijn lage baan (9000km) is de maan vanaf sommige plaatsen op de planeet nooit zichtbaar. Op andere plaatsen komt hij twee keer per dag langs de hemel.
Door zijn geringe hoogte is hij ten dode opgeschreven. Binnen 100 miljoen jaar zal de maan uiteenvallen in een ring of te pletter slaan op Mars.
De maan werd ontdekt op 12 augustus 1877 door Asaph Hall.

Deimos, kleinste maan van Mars
Deimos staat het verst van de planeet vandaan (23000km).
De maan werd ontdekt op 10 augustus 1877 door Asaph Hall.


Versie 1.0.3 - © 2001 Peter van der Wijst.