Aarde - Derde planeet vanaf de Zon


Perihelium 0.9834 AE
Aphelium 1.0167 AE
Siderische omlooptijd 1.0000388 jaren
Synodische periode -
Baansnelheid 29.785 km/s
Equatoriale straal 6378.1 km
Afplatting 1/298
Siderische rotatieduur 23h 56m 04.1s
Helling equator op baan 23º 26'
Massa (Aarde=1) 1
Gemiddelde dichtheid 5515 kg/m³
Zwaartekracht oppervlakte (Aarde=1) 1
Gemiddelde temperatuur 287 K
Bondalbedo 30
Absolute Magnitude V(1,0) -3.86
Semi-diameter equator 8.79"
Magnetisch veld equator 0.301 gauss
Aarde


De Aarde is de enige planeet wiens naam niet afkomstig is uit de Grieks/Romeinse mythologie. Ze is daarentegen afkomstig uit het Oud-Germaans.
Voor zover we nu weten is het de enige planeet in ons zonnestelsel waar leven voorkomt.
De Griekse astronoom Aristarchus is voor zover we weten de eerste die beweerde dat Aarde een planeet was als de anderen. Hiervoor werd hij van goddeloosheid beschuldigd en moest de wereld wachten tot Copernicus het idee opnieuw introduceerde.
De Aarde heeft de grootste dichtheid van alle grote objecten in ons zonnestelsel. Het is ook de grootste planeet van de kleine planeten.
71% van het oppervlak is bedekt met water. De warmtecapaciteit van de oceanen is belangrijk voor het in stand houden van een stabiele temperatuur. Daarnaast is het uiteraard belangrijk voor het leven.
De atmosfeer bestaat voor 77% uit stikstof en 21% uit zuurstof. Daarnaast is er koolstofdioxide, argon en water in te vinden. Bij het ontstaan was er meer koolstofdioxide aanwezig maar dit is inmiddels opgenomen in koolstofhoudende gesteenten, in de oceanen en door de planten.
De koolstofdioxide die aanwezig in de atmosfeer zorgt voor een broeikaseffect wat zorgt voor het constant houden van de oppervlaktetemperatuur.
De aanwezigheid van vrije zuurstof is opvallend. Zuurstof reageert snel met andere elementen. De zuurstof in onze atmosfeer wordt dan ook voortdurend aangevuld door biologische processen. Zonder planten zou er op Aarde geen vrije zuurstof voorkomen.
Poollicht, veroorzaakt door het invangen van geladen deeltjes door het aardmagnetisch veld De Aarde heeft een magnetisch veld dat geproduceerd wordt door elektrische stromen in de ijzerkern.
Dit magnetisch veld beschermt de Aarde voor geladen deeltjes afkomstig van de Zon en uit de rest van het heelal. Poollicht, veroorzaakt door het invangen van geladen deeltjes door het aardmagnetisch veld Een gevolg van het opvangen van deze deeltjes is het poollicht. Bovendien kan het storingen veroorzaken in radiouitzendingen en in elektriciteitscentrales.


De eerste foto waarop de Aarde en de Maan samen zijn te zien, genomen door ruimtesonde Galileo De Aarde heeft één natuurlijke satelliet, de Maan.Versie 1.0.0 - © 2001 Peter van der Wijst.